Menu Close

Khuda Ki Mohabbat Se Mamur Hokar

Add to favourites(1)

No account yet? Register


Ebm          Db  Ebm
Khuda ki mohabbat se mamur hokar
    B     Db    Ebm
Masiha uttar aaya hai noor hokar

  Gb          Db
Woh aaya hai apne hi wade ki khatir
   Abm         Ebm
Liya janm usne kuwari se aakhir
Gb     Ebm  Db
Mushir aur malik abdiat wohi hai
B        Ebm
Salamati ka bhi Shahzada wohi hai
    Db      B   Abm
Jaha ki khushi ka thikana nahi hai
 Db     B    Gb   Db Ebm
Kisi Dil mein gam ka tarana nahi hai

Khuda ki mohabbat se...
 
Dobara woh aayega kadir banega
Woh gamgeen Dil ko munawar karega
Huzoor uske tab shaadmani rahegi
Khushi woh badi aasmani rahegi
Nayi saltanat ka woh Raja banega
Sadakat se takht ko sambhale rahega

Khuda ki mohabbat se...
Print Friendly, PDF & Email


Views: 847

Search for Songs

0 Shares


Recommended Books

More books...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copy link
Powered by Social Snap